1

article
Published in 2020
Repository Revista Investigación y desarrollo
2

article
Published in 2021
Repository Revista Investigación y desarrollo
3

bachelorThesis
Published in 2018
Repository Repositorio Universidad Católica de Santiago de Guayaquil